อาจารย์วิวรรต์ ครูผู้สอน

อาจารย์วิวรรต์  ครูผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เมื่อครั้งดูงาน ที่ อบต.ประสาทสทธิ์ อำเภอ ดำเนินสะดวก

ไม่มีความคิดเห็น:

ลูกชายผู้ทำให้เกิดเรื่อง...หรรษา...ประจำ

ลูกชายผู้ทำให้เกิดเรื่อง...หรรษา...ประจำ
เด็กชายภัคธร เย็นเยือก (ผู้นำพาแต่สิ่งที่ดีงาม)

ครอบครัวแสนหรรษา

ครอบครัวแสนหรรษา
ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีแต่เรื่องราวที่น่าจดจำ